Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-21
Format: 2020-01-21
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 160 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement (oprava oporného múra) 198.00 € 18.08.2016 05.09.2016 Stiahnuť súbor
500 194 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement (údržba MK) 126.00 € 21.09.2016 30.09.2016 Stiahnuť súbor
500 210 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement (údržba MK) 146.26 € 10.10.2016 14.10.2016 Stiahnuť súbor
500 226 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement (údržba MK) 24.00 € 06.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 118 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement - údržba obce 60.00 € 18.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 036 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 B.Bystrica cement, betónová oceľ 313.56 € 03.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 150 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement, vápno 16.80 € 21.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 186 Ing. Ľubica Lazová, Mníchova Lehota 385, 913 21 chemický postrek 60.98 € 16.09.2016 30.09.2016 Stiahnuť súbor
500 054 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, 960 01 Zvolen Chloramin, kuchynské utierky 75.66 € 12.06.2014 11.06.2014 Stiahnuť súbor
Štefan Kubík, Ihráč 115 činnosť OLH za rok 2013 400.00 € 10.01.2014 22.01.2014 Stiahnuť súbor
500 251 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec čistiace prostriedky 90.42 € 02.12.2016 05.12.2016 Stiahnuť súbor
500 184 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra daňové tlačivá 21.26 € 18.12.2014 08.01.2015 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom demontáž vianočnej výzdoby 72.13 € 11.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
500 003 Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom demontáž vianočnej výzdoby 134.84 € 14.01.2014 03.02.2014 Stiahnuť súbor
500 017 Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom Demontáž vianočnej výzdoby 79.93 € 19.01.2017 31.01.2017 Stiahnuť súbor
500 019 Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom Demontáž vianočnej výzdoby + oprava VO 173.63 € 22.01.2016 11.02.2016 Stiahnuť súbor
500 259 Martin Adámek, Bahno-Príkopy 1285, 738 01 Frídek-Místek, ČR detské obliečky do MŠ 442.70 € 23.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 319 DIVADLO POD BALKÓNOM, Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica) divadelné predstavenie (Mikuláš) 390.00 € 11.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 099 KVIP s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24, 903 01 Senec dlažba, obklad (rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ) 467.95 € 02.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 168 STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica dodanie a preprava frézingu 120.00 € 30.08.2016 05.09.2016 Stiahnuť súbor