Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-21
Format: 2020-01-21
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 1,136.96 € 07.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 05/2013 187.59 € 10.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Derometal s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok kolo reťazové 31.85 € 07.05.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie účtovníctva a ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012 414.00 € 11.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabáˇ, Jastrabá 188 strava pre deti v HN za máj 2013 135.66 € 12.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - Jastrabá 227 83.83 € 14.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - cintorín 1.34 € 14.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - Kultúrny dom 74.76 € 14.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - Jastrabá 130 45.29 € 14.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - ihrisko 20.10 € 14.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - polyfunkčný dom 127.98 € 14.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - dom smútku 0.00 € 14.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vývoz veľkokapacitného kontajnera 191.64 € 28.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 06/2013 68.82 € 08.07.2013 04.12.2013 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá strava pre deti v HN za jún 2013 111.31 € 03.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky za 06/2013 184.39 € 03.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava navýšenie mýta 50.00 € 08.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 800.57 € 08.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Školská, Jastrabá 188 Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 07,08,09/2013 30.15 € 12.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Radimír Beňovič - OCHAZ, Trnavá Hora 151 oprava mraziaka v dome smútku 1,842.46 € 15.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor