Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-12-05
Format: 2019-12-05
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 219 GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o., Kollárova 548/15, 967 01 Kremnica práce na vodovode - IBV 2,037.00 € 30.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 220 GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o., Kollárova 548/15, 967 01 Kremnica materiál - vodovod IBV 2,328.04 € 30.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 221 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 08/2017 31.90 € 31.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 222 Gamboš Autodiely, Ing. Ondrej Gamboš, Novomestského 5, 949 11 Nitra údržba PV3S (guma riadenie) 5.52 € 31.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 201 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 07/2017 78.65 € 08.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 202 Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica cateringové služby- občerstvenie pre futbalistov 75.00 € 09.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 203 Unimat spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza údržba šatne ŠK 169.42 € 10.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 204 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 824.74 € 11.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 205 Pavol Sivok, Jastrabá 102 výmena podlahy v školskej jedálni 1,670.00 € 14.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 206 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska šatne na ihrisku - údržba 122.46 € 16.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 207 CS technika s.r.o., Zborovská 1759, Dvúr Králové n. L. údržba - štiepkovačka 60.53 € 16.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 208 Den Braven SK s.r.o., Polianky 17, 844 31 Bratislava výstražná fólia modrá - voda IBV 52.22 € 16.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 209 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 21.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 189 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 07/2017 30.00 € 01.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 190 CAMPRI, spol.s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky vodárenský materiál - vodovod IBV 5,080.98 € 01.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 191 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 55.36 € 01.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 192 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 02.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 193 Milan Švec, Jastrabá 155, 967 01 Kremnica rekonštrukčné práce - šatne na ihrisku Pod Skalou 1,611.60 € 02.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 194 ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01 štrk - kanalizácia 230.40 € 03.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 195 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica vodovod IBV, náradie, údržba (kanalizácia), podlaha ŠJ, údržba MK (bytovka) 873.77 € 03.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor