Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-01-24
Format: 2018-01-24
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 191 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 55.36 € 01.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 192 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 02.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 193 Milan Švec, Jastrabá 155, 967 01 Kremnica rekonštrukčné práce - šatne na ihrisku Pod Skalou 1,611.60 € 02.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 194 ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01 štrk - kanalizácia 230.40 € 03.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 195 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica vodovod IBV, náradie, údržba (kanalizácia), podlaha ŠJ, údržba MK (bytovka) 873.77 € 03.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 196 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica vrátenie paliet -39.36 € 03.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 197 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 07/2017 464.39 € 07.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 198 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk- údržba MK (kanále) 111.00 € 07.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 199 Plastika a.s., Novozámocká 222C, P.O.Box 52, 949 05 Nitra 5 odbočky - vodovod IBV 88.80 € 07.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 200 MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava údržba šatne ŠK 369.72 € 07.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 175 Stanislav Buzalka, Srnčia 74/3, 969 01 Banská Štiavnica plastové okná - šatne ihrisko Pod Skalou 495.00 € 20.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 176 Koperbent, s.r.o., Kopernica 137, 967 01 preprava - dôchodcovia (Turčianske Teplice) 124.80 € 21.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 177 GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o., Kollárova 548/15, 967 01 Kremnica montáž vodoinštalačných armatúr - vodovod IBV 340.87 € 21.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 178 GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o., Kollárova 548/15, 967 01 Kremnica materiál - vodovod IBV 983.02 € 21.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 179 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk 229.40 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 180 Plastika a.s., Novozámocká 222C, P.O.Box 52, 949 05 Nitra 5 PVCU rúry-údržba-kanalizácia 1,724.70 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 181 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk - vodovod IBV 108.50 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 182 DAMEDIS, s.r.o., Krenová 19, 602 00 Brno toner - ŠK Jastrabá 25.78 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 183 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál - údržba - kanalizácia 214.93 € 27.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 184 Andrea Václavová - ADAX, Sama Chalúpku 297/47, 967 01 Kremnica stravné lístky pre dôchodcov 625.00 € 28.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor