Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-18
Format: 2020-01-18
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 237 Značky, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín značka (parkovisko COOP Jednota) 90.06 € 29.11.2016 05.12.2016 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Víťazka, Trubín 87, 966 23 Lovčica-Trubín znalecký posudok 50.00 € 27.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
500 098 Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom zrkadlo (wc toalety ZŠ s MŠ) 29.84 € 02.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 098 Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom zrkadlo na dámsku toaletu v kultúrnom dome 10.37 € 25.06.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
Petit Press, a.s divízia týždenníkov, o.z., ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra zverejnenie oznamu - výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ Jastrabá 106.08 € 21.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor