Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-21
Format: 2020-01-21
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 11/2018 10.12.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 12/2018 07.01.2019 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 01/2019 11.02.2019 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 02/2019 11.03.2019 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 03/2019 08.04.2019 Stiahnuť súbor