Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-10-20
Format: 2019-10-20
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 323 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica drvené kamenivo na posyp MK 87.40 € 18.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 324 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 325 FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie ťažba v poraste 18 1,648.36 € 19.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 326 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 12/2017 138.62 € 21.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 327 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Vianočný punč 137.86 € 21.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 328 Ing. Stanislava Miková, Hurbanova 12, 974 01 Banská Bystrica prepracovanie projektovej dokumentácie - "Tržnica Jastrabá" 500.00 € 27.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 329 Dušan Reiter, Horná Ves 44/E, 967 01 Kremnica zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 66.38 € 27.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 330 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina preplatok - verejné osvetlenie -0.91 € 27.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 331 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 12/2017 30.00 € 02.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 332 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 79.37 € 03.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 01/2018 05.02.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 02/2018 09.03.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 03/2018 03.04.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 04/2018 07.05.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 05/2018 04.06.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 06/2018 09.07.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 07/2018 06.08.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 08/2018 10.09.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 09/2018 12.10.2018 Stiahnuť súbor
Obec Jastrabá Kniha prijatých faktúr za 10/2018 05.11.2018 Stiahnuť súbor