Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-06-20
Format: 2019-06-20
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. Technické služby vrecia 110 l 77.77 € 20.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. Technické služby-110 l nádoba 733.85 € 20.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Mz trade, s.r.o., Priemyselna 1, 965 01 Ladomerská Vieska Mz trade, s.r.o. 667.90 € 22.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky Le Cheque dejeuner 204.80 € 22.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Juraj Ballek , Trieda Hradca Králové 34, 974 01 Banská Bystrica Juraj Ballek - ošetrenie SW 43.50 € 31.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom Ernest Minár - EBON - oprava verejného osvetlenia 68.06 € 31.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
GEO DVA a.s., pracovisko Prievidza, Mišíkova 26 GEO DVA a.s.-geometrický plán 300.00 € 21.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Advokátska kancelária JUDr. Alexandry Korbeľovej Odmena za prevzatie veci a vypracovanie návrhu na exekúciu - dlžník ERB Solar 1-5 s.r.o. 340.03 € 24.04.2012 Stiahnuť súbor
Juraj Ballek Ošetrenie SW 54.00 € 12.04.2012 Stiahnuť súbor
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Jedálne kupóny 216.39 € 12.04.2012 Stiahnuť súbor
SSE a.s., IČO: 36 403 008, DIČ 2020106682 Dodávka a distribúcia elektriny 10.17 € 12.04.2012 Stiahnuť súbor
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. 110l nádoba 829.71 € 09.04.2012 Stiahnuť súbor
Veolia voda, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Veolia Voda 108.18 € 09.04.2012 Stiahnuť súbor
Telecom Faktúra za služby pevnej siete 132.70 € 09.04.2012 Stiahnuť súbor
Ing. Margaréta Klimová Ekonomické práce 2,550.00 € 06.04.2012 Stiahnuť súbor
Jozef Smrhola - Olymp Erb , Št. znak, Tabuľa 209.19 € 06.04.2012 Stiahnuť súbor
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. Uverejnenie inzeranta v zozname Slovenský telefónny 2012 119.40 € 06.04.2012 Stiahnuť súbor
Effe s.r.o Zimná údržba 221.40 € 29.03.2012 Stiahnuť súbor
NICHOLTRACKT s.r.o NICHOLTRACKT 849.60 € 21.02.2012 12.03.2012 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá Strava pre deti v hmotnej núdzi (január 2012) 114.75 € 13.02.2012 Stiahnuť súbor