Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-01-24
Format: 2018-01-24
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Jozef Smrhola - Olymp Erb , Št. znak, Tabuľa 209.19 € 06.04.2012 Stiahnuť súbor
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. Uverejnenie inzeranta v zozname Slovenský telefónny 2012 119.40 € 06.04.2012 Stiahnuť súbor
Effe s.r.o Zimná údržba 221.40 € 29.03.2012 Stiahnuť súbor
NICHOLTRACKT s.r.o NICHOLTRACKT 849.60 € 21.02.2012 12.03.2012 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá Strava pre deti v hmotnej núdzi (január 2012) 114.75 € 13.02.2012 Stiahnuť súbor
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu (január 2012) 769.85 € 13.02.2012 Stiahnuť súbor
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Udržba ciest (január 2012) 250.80 € 13.02.2012 Stiahnuť súbor
1 Viac partnerov Viac faktúr 0.00 € 25.01.2012 25.01.2012 Stiahnuť súbor
2011626 Peter Minich - PEMIPO Faktúra za hnedé uhlie pre ZŠ s MŠ 14,607.80 € 18.08.2011 25.10.2011 Stiahnuť súbor
2011/13 Ing. Peter Vojtko AP Consulting Faktúra od AP Consultng 1,350.00 € 14.10.2011 25.10.2011 Stiahnuť súbor