Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-18
Format: 2020-01-18
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 100 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 06/2015 30.00 € 01.07.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 127 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 06/2016 30.00 € 01.07.2016 11.07.2016 Stiahnuť súbor
500 115 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 07/2015 30.00 € 03.08.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 148 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 07/2016 30.00 € 01.08.2016 22.08.2016 Stiahnuť súbor
500 189 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 07/2017 30.00 € 01.08.2017 15.08.2017 Stiahnuť súbor
500 174 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 08/2016 30.00 € 05.09.2016 30.09.2016 Stiahnuť súbor
500 204 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 09/2016 30.00 € 03.10.2016 14.10.2016 Stiahnuť súbor
500 165 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 10/2015 30.00 € 02.11.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor
500 250 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 11/2016 30.00 € 01.12.2016 05.12.2016 Stiahnuť súbor
500 001 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 12/2015 30.00 € 07.01.2016 08.02.2016 Stiahnuť súbor
500 025 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 01/2016 30.00 € 01.02.2016 11.02.2016 Stiahnuť súbor
500 046 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 02/2016 30.00 € 02.03.2016 15.03.2016 Stiahnuť súbor
500 062 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 03/2016 30.00 € 01.04.2016 11.04.2016 Stiahnuť súbor
500 085 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 04/2016 30.00 € 03.05.2016 24.05.2016 Stiahnuť súbor
500 096 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 04/2017 30.00 € 02.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 106 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 05/2016 30.00 € 01.06.2016 20.06.2016 Stiahnuť súbor
500 235 Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica Cateringové služby (záver jesennej sezóny ŠK Jastrabá) 120.00 € 23.11.2016 05.12.2016 Stiahnuť súbor
500 169 Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica cateringové služby - oslavy obce 240.00 € 10.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 149 Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica cateringové služby- futbalový turnaj 30.7.2016 165.00 € 01.08.2016 22.08.2016 Stiahnuť súbor
500 202 Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica cateringové služby- občerstvenie pre futbalistov 75.00 € 09.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor