Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-21
Format: 2020-01-21
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Merkur Slovakia s.r.o., A.Kmeťa 1530, 965 01 Žiar nad Hronom AJ traktor záhr.AJ 102/22HP 3,209.20 € 19.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Anton Lečko - servis HP, Pitelová 220, 966 11 Trnavá Hora školenie PO, BOZP 41.40 € 16.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Branislav Králik, ul.Dolná 73/14, 967 01 Kremnica dodávka a preprava materiálu 388.80 € 22.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra ročné poplatky za používanie SW 509.86 € 22.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 B.Bystrica materiál 294.00 € 22.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Školská, Jastrabá 188 Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 04,05,06/2013 38.55 € 26.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
GEO DVA a.s., Sasinkova 9, 010 50 Žilina geometrický plán 170.00 € 30.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Obec Ihráč prenájom náradia - búracieho kladiva 18.00 € 03.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 04/2013 68.64 € 06.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Michal Valigurský, Vodárenská 261/5, 962 23 Očová zemné práce 237.50 € 15.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 04/2013 168.39 € 09.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 734.82 € 10.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 254.62 € 13.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 B.Bystrica materiál - cement 63.84 € 14.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. veľkokapacitný kontajner 210.38 € 21.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Petit Press, a.s divízia týždenníkov, o.z., ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra zverejnenie oznamu - výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ Jastrabá 106.08 € 21.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Víťazka, Trubín 87, 966 23 Lovčica-Trubín znalecký posudok 50.00 € 27.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Michal Valigurský, Vodárenská 261/5, 962 23 Očová výkopové a zemné práce 637.50 € 29.05.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava verejný prenos v roku 2013 33.50 € 31.05.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 05/2013 62.23 € 04.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor