Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-12-16
Format: 2018-12-16
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 239 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica materiál - miestna komunikácia 119.75 € 21.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 240 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera (dom smútku) 164.01 € 25.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 241 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál - rúry, ceresit 30.82 € 28.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 242 PALIVO-impex, uhoľné sklady, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica uhlie (polyfunkčný dom) 1,125.00 € 28.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 210 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica materiál - podlaha ŠJ, kanalizácia 240.60 € 21.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 211 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera (Lazy) 213.51 € 21.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 212 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál - kanalizácia (údržba) 425.56 € 21.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 213 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk - kanalizácia 52.15 € 21.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 214 A.M.A.SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska traktor (kardan) - údržba 83.82 € 22.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 215 JOBA - ZH s.r.o., Priemyselná 815/6, 965 01 Ladomerská Vieska prenájom vibračnej dosky 30.00 € 23.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 216 Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 práce v poraste 21, 18 - sadenie stromčekov 105.00 € 25.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 217 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 58.38 € 28.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 218 Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 práce v poraste 18 2,338.05 € 28.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
400 015 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné "PORADCA 2018" 58.80 € 28.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 219 GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o., Kollárova 548/15, 967 01 Kremnica práce na vodovode - IBV 2,037.00 € 30.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 220 GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o., Kollárova 548/15, 967 01 Kremnica materiál - vodovod IBV 2,328.04 € 30.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 221 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 08/2017 31.90 € 31.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 222 Gamboš Autodiely, Ing. Ondrej Gamboš, Novomestského 5, 949 11 Nitra údržba PV3S (guma riadenie) 5.52 € 31.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 201 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 07/2017 78.65 € 08.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 202 Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica cateringové služby- občerstvenie pre futbalistov 75.00 € 09.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor