Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-10-20
Format: 2019-10-20
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 228 AZM s.r.o., Laurinska 18, 811 01 Bratislava taniere,misky (ŠJ) 153.60 € 07.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 229 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 779.25 € 11.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 230 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 08/2017 501.79 € 11.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 231 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk MK 105.28 € 11.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 232 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál - kanalizácia 24.67 € 13.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 233 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál (kanalizácia), prac.pomôcky 143.81 € 18.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 234 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 235 ARIAN-SK, s.r.o., Dubová 3276/6, 010 07 Žilina licenčný poplatok (softwar - cintorín Jastrabá) 102.60 € 20.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 236 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál - kanalizácia 148.85 € 20.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
400 017 MRP-COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská upgrade cez internet - mzdy 26.22 € 19.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 237 MRP-COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská upgrade cez internet - mzdy - zfa 0.00 € 21.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 238 Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ, Obrancov Mieru 15/15, 969 01 Banská Štiavnica kontrola a čistenie komína (polyfunkčný dom) 24.00 € 21.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 239 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica materiál - miestna komunikácia 119.75 € 21.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 240 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera (dom smútku) 164.01 € 25.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 241 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál - rúry, ceresit 30.82 € 28.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 242 PALIVO-impex, uhoľné sklady, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica uhlie (polyfunkčný dom) 1,125.00 € 28.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 243 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 09/2017 162.40 € 29.09.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 244 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 09/2017 10.50 € 29.09.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 245 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 09/2017 101.11 € 29.09.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 246 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 52.48 € 02.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor