Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-18
Format: 2020-01-18
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 079 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Daň z nehnuteľností 10.20 € 25.05.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 114 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček príručka mzdovej účtovníčky 13.70 € 16.06.2016 20.06.2016 Stiahnuť súbor
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Zákonník práce I. 10.50 € 25.02.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
500 010 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček Zmeny v účtovníctve po novon 10.00 € 21.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 121 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček Zmeny v zákonníku práce 13.10 € 07.08.2015 24.09.2015 Stiahnuť súbor
Ladce Betón s.r.o. betón 777.49 € 04.09.2012 20.09.2012 Stiahnuť súbor
500 107 Ladce Betón s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava betón 438.29 € 11.08.2014 30.09.2014 Stiahnuť súbor
Ladce Betón s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava betón, doprava, nakládka, vykládka 302.22 € 20.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
500 078 Ladce Betón s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava betón, doprava, nakládka, vykládka 1,203.12 € 09.06.2014 10.07.2014 Stiahnuť súbor
500 124 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica bezpečnostná služba a ochrana pred požiarmi za mesiac 09/2014 20.00 € 01.10.2014 12.11.2014 Stiahnuť súbor
500 090 Richard Krajčík, Trubín č. 97, 966 23 Lovčica - Trubín Bezpečnostný projekt 70.00 € 25.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 174 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP 30.00 € 01.12.2014 08.01.2015 Stiahnuť súbor
500 050 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP 30.00 € 01.04.2015 06.05.2015 Stiahnuť súbor
500 085 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP 30.00 € 01.06.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 130 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP 30.00 € 04.09.2015 24.09.2015 Stiahnuť súbor
500 145 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP 30.00 € 02.10.2015 21.10.2015 Stiahnuť súbor
500 199 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP 30.00 € 02.12.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor
500 025 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 01/2017 30.00 € 02.02.2017 15.02.2017 Stiahnuť súbor
500 043 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 02/2017 30.00 € 02.03.2017 03.03.2017 Stiahnuť súbor
500 071 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 03/2017 30.00 € 05.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor