Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-21
Format: 2020-01-21
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 611.24 € 12.02.2013 13.02.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 03/2013 72.47 € 04.04.2013 07.06.2013 Stiahnuť súbor
Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov kancelárske potreby 101.97 € 19.02.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Zákonník práce I. 10.50 € 25.02.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá prenájom telocvične (január 2013) - futbalisti 48.00 € 25.02.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom zimná údržba miestnych komunikácií 39.60 € 22.02.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 02/2013 68.48 € 04.03.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 02/2013 203.59 € 07.03.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Marek Beňo, 966 24 Kosorín 94 preprava materiálu 94.08 € 06.03.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina preplatok - dielne Jastrabá 221 657.80 € 11.03.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá prenájom telocvične (február 2013) - futbalisti 88.00 € 11.03.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 700.65 € 12.03.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B.Bystrica potvrdenka (číslovaná, samoprepis) 38.40 € 15.03.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Branislav Králik, ul.Dolná 73/14, 967 01 Kremnica výkopové práce - Lazy 157.08 € 15.02.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Branislav Králik, ul.Dolná 73/14, 967 01 Kremnica dodávka a preprava materiálu 698.15 € 15.02.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá prenájom telocvične (marec 2013) - futbalisti 60.00 € 09.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. veľkokapacitné kontajnery 1,280.60 € 09.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 763.55 € 10.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia + opilovanie stromov 231.86 € 10.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 03/2013 161.99 € 09.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor