Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-12-05
Format: 2019-12-05
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
400 018 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 09/2017 (zálohová faktúra) 426.99 € 05.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 251 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 09/2017 0.00 € 06.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 252 ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska náhradné diely - údržba traktor 61.63 € 06.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 253 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,295.25 € 09.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 254 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 546.00 € 11.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 255 MOAD s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice Vypracovanie dokumentu Smernica pre verejné obstarávanie 200.00 € 18.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 256 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 257 Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza tonery do tlačiarní 31.52 € 19.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 258 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica vápno (ŠK), pracovné rukavice 15.40 € 19.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 223 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 78.48 € 04.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 224 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 08/2017 30.00 € 04.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 04.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 226 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement (údržba MK) 24.00 € 06.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 227 ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01 výkopové a zahŕňacie práce - prívodné potrubie IBV 3,588.00 € 07.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 228 AZM s.r.o., Laurinska 18, 811 01 Bratislava taniere,misky (ŠJ) 153.60 € 07.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 229 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 779.25 € 11.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 230 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 08/2017 501.79 € 11.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 231 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk MK 105.28 € 11.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 232 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál - kanalizácia 24.67 € 13.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
500 233 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál (kanalizácia), prac.pomôcky 143.81 € 18.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor