Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-18
Format: 2020-01-18
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 175 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, overenie účtovníctva za rok 201+ 516.00 € 06.09.2016 30.09.2016 Stiahnuť súbor
500 254 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 546.00 € 11.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 082 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013, vrátane overenia RÚZ rozpoč.organizácie 402.00 € 24.06.2014 10.07.2014 Stiahnuť súbor
500 057 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014 414.00 € 21.04.2015 06.05.2015 Stiahnuť súbor
500 116 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015, vrátane RO pre účely konsolidácie 402.00 € 17.06.2016 20.06.2016 Stiahnuť súbor
500 086 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 456.00 € 19.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie účtovníctva a ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012 414.00 € 11.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
500 041 Koperbent, s.r.o., Kopernica 137, 967 01 autobusová preprava - Zlaté Moravce a späť (futbalový zápas) 239.40 € 16.03.2015 06.05.2015 Stiahnuť súbor
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za rok 2013 14.28 € 08.02.2013 13.02.2013 Stiahnuť súbor
500 031 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu za rok 2015 14.28 € 23.02.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 036 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu za rok 2016 14.28 € 17.02.2016 18.02.2016 Stiahnuť súbor
500 034 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu za rok 2017 14.28 € 15.02.2017 15.02.2017 Stiahnuť súbor
500 132 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - hmotný majetok 11.20 € 08.10.2014 12.11.2014 Stiahnuť súbor
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - koniec roka v účtovníctve 10.00 € 19.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
500 275 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - koniec roka v účtovníctve (inventarizácia) 8.60 € 30.12.2016 30.12.2016 Stiahnuť súbor
500 030 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - odpisy majetku a zásoby 12.50 € 08.02.2017 15.02.2017 Stiahnuť súbor
500 060 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - postupy účtovania po novele 9.80 € 19.05.2014 11.06.2014 Stiahnuť súbor
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - pracovný pomer a dojednanie mzdy 11.80 € 03.10.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
500 004 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - účtovná závierka 13.80 € 18.01.2016 08.02.2016 Stiahnuť súbor
500 147 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - Zákonník práce po novele 11.20 € 14.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor