Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-02-17
Format: 2020-02-17
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom zimná údržba miestnych komunikácií 99.00 € 07.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 12/2012 155.59 € 10.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom demontáž vianočnej výzdoby 72.13 € 11.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 759.56 € 11.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l vrecia priesvitné 11.23 € 11.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina preplatok - verejné osvetlenie Močarany 0.38 € 14.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina preplatok - dielne Jastrabá 221 403.35 € 14.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina preplatok - Jastrabá 122 312.29 € 14.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina preplatok - garáž Jastrabá 130 142.63 € 14.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina nedoplatok - verejné osvetlenie 19.50 € 14.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina nedoplatok - telovýchovná jednota (šatne ihrisko) 10.75 € 14.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina nedoplatok - dom smútku 17.75 € 14.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina nedoplatok - verejné osvetlenie 3.82 € 14.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Obec Ihráč verejné osvetlenie Ihráč - Píla 39.35 € 16.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica predbežné audítorské overenie účtovníctva za rok 2012 276.00 € 22.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Školská, Jastrabá 188 Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 01,02,03/2013 38.55 € 22.01.2013 13.02.2013 Stiahnuť súbor
DATASUN s.r.o., ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce poplatok za doménu - jastraba.eu 38.64 € 01.02.2013 13.02.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Pevná linka + internet za 01/2013 70.61 € 05.02.2013 13.02.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky za 01/2013 209.99 € 08.02.2013 13.02.2013 Stiahnuť súbor
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za rok 2013 14.28 € 08.02.2013 13.02.2013 Stiahnuť súbor