Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-12-16
Format: 2018-12-16
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 276 FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie lesné práce - vyžínanie v poraste 126.00 € 08.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 277 FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie ťažba, zalesňovanie, prerezávka 1,769.21 € 08.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 278 FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie ťažba v poraste 18 2,805.66 € 08.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 279 decoLED SK s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava vianočná svetelná reťaz 369.53 € 30.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 280 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 10/2017 0.00 € 06.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 281 Martin Adámek, Bahno-Príkopy 1285, 738 01 Frídek-Místek, ČR posteľná bavlnená súprava do MŠ 121.10 € 10.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 243 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 09/2017 162.40 € 29.09.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 244 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 09/2017 10.50 € 29.09.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 245 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 09/2017 101.11 € 29.09.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 246 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 52.48 € 02.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 247 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 02.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 248 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 09/2017 30.00 € 02.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 249 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 09/2015 78.48 € 06.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 250 MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec školské potreby pre ZŠ s MŠ (deti v HN) za I. polrok 2017/2018 66.40 € 06.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
400 018 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 09/2017 (zálohová faktúra) 426.99 € 05.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 251 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 09/2017 0.00 € 06.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 252 ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska náhradné diely - údržba traktor 61.63 € 06.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 253 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,295.25 € 09.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 254 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 546.00 € 11.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 255 MOAD s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice Vypracovanie dokumentu Smernica pre verejné obstarávanie 200.00 € 18.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor