Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-02-17
Format: 2020-02-17
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Ing. Ján Noga - PRONOX, Žiar nad Hronom projektová dokumentácia - športové ihrisko 250.00 € 22.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 187.43 € 22.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
CONNECT, Kráľov Brod tlačivá 39.00 € 23.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Stolárstvo - Pavol Mojžiška, Jastrabá 204 prevedené práce na polyfunkčnom dome Jastrabá č. 122 1,536.00 € 30.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
PORADCA s.r.o., Žilina predplatné periodika "PORADCA 2013! 48.80 € 30.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 11/2012 71.10 € 05.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 1,190.84 € 07.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vrecia 110 l priesvitné 16.15 € 07.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 11/2012 197.19 € 06.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia + vianočná výzdoba 166.01 € 07.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora PC zostava 586.02 € 12.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora Office Home and Busines 2010 + toner HP2612 341.50 € 17.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Peter Minich - PEMIPO, Horná Trnávka uhlie 1,315.67 € 17.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Juraj Ballek, Banská Bystrica ošetrenie SW 42.00 € 18.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
PLANEO Elektro Zvolen práčka Whirlpool 299.00 € 20.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom práce vykonané pri zimnej údržbe ciest 99.00 € 28.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
KREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava vykonaná kontrola správnosti účtovania v obci Jastrabá za rok 2011 1,152.00 € 31.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Dušan Reiter, Horná Ves prevádzkovanie pohrebiska 66.38 € 11.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 12/2012 68.04 € 04.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora Softvér 238.00 € 07.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor