Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-10-20
Format: 2018-10-20
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 261 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 51.78 € 26.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
400 019 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné "aktualizácií 2018" (zálohová faktúra) 27.60 € 26.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 262 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 10/2017 100.91 € 27.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 263 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 10/2017 10.50 € 27.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 264 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 10/2017 162.40 € 27.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 265 Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 09,10,11,12/2017 40.65 € 30.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 266 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 4 ks (jesenné upratovanie) 610.22 € 30.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 267 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina Aktualizácie zákonov 2018 0.00 € 02.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 268 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 02.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 269 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 10/2017 30.00 € 02.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
400 020 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 10/2017 (zálohová faktúra) 467.79 € 03.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 270 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina "PORADCA 2018" 0.00 € 13.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 271 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji občerstvenie - futbalisti ŠK Jastrabá 23.04 € 27.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 272 Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice plastové košíky do MŠ 41.30 € 03.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 273 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 10/2017 78.48 € 06.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 274 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení 16.99 € 06.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 275 Geodetické služby M&M, s.r.o., Veternícka 173/74, 967 01 Kremnica geodetické práce v k.ú. Jastrabá - polohopisný a výškopisný plán 120.00 € 06.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 276 FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie lesné práce - vyžínanie v poraste 126.00 € 08.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 277 FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie ťažba, zalesňovanie, prerezávka 1,769.21 € 08.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 278 FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie ťažba v poraste 18 2,805.66 € 08.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor