Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-21
Format: 2020-01-21
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 280 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 812.71 € 16.01.2017 16.01.2017 Stiahnuť súbor
500 046 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 822.05 € 06.03.2017 20.03.2017 Stiahnuť súbor
500 082 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,244.12 € 10.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 103 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 835.41 € 09.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 146 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 890.73 € 12.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 253 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,295.25 € 09.10.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 282 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 856.64 € 10.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 321 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 848.20 € 11.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 138 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok, vrecia za II.štvrťrok 2016 732.24 € 11.07.2016 11.07.2016 Stiahnuť súbor
500 149 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia 110 l, ekologický poplatok 700.64 € 06.10.2015 21.10.2015 Stiahnuť súbor
500 212 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia 110 l, ekologický poplatok 798.16 € 11.01.2016 03.02.2016 Stiahnuť súbor
500 134 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok 861.86 € 08.10.2014 12.11.2014 Stiahnuť súbor
500 190 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok 785.62 € 12.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 055 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok 770.31 € 13.04.2015 06.05.2015 Stiahnuť súbor
500 108 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok 676.96 € 08.07.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 075 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok 728.44 € 08.04.2016 11.04.2016 Stiahnuť súbor
500 111 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba, ekologický poplatok 701.01 € 08.09.2014 30.09.2014 Stiahnuť súbor
500 027 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 699.68 € 09.02.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 135 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 622.76 € 10.09.2015 24.09.2015 Stiahnuť súbor
500 031 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 756.68 € 08.02.2017 15.02.2017 Stiahnuť súbor