Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-02-17
Format: 2020-02-17
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 09/2012 181.19 € 09.10.2012 17.10.2012 Stiahnuť súbor
Nedelka s.r.o., Detva Oprava MK v obci Jastrabá - časť Kasňa 7,179.55 € 15.10.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
ARIAN-SK, Žilina Licenčný poplatok - softwar cintorín 122.49 € 10.10.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. veľkokapacitný kontajner 365.49 € 18.10.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Daniel Friebert, Veternícka 112/9, Kremnica elektroinštalačný materiál 68.83 € 18.10.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. veľkokapacitný kontajner 80.39 € 24.10.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 10/2012 69.29 € 05.11.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
PORADCA s.r.o., Žilina Poradca 2012 24.40 € 08.11.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 10/2012 222.79 € 09.11.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Vrecia 110 l 13.97 € 05.11.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Nádoba 110 l 775.36 € 12.11.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra kukanádoba 110 l + plastová nádoba 120 l 636.02 € 13.11.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Daniel Friebert, Veternícka 112/9, Kremnica elektroinštalačný materiál 128.39 € 05.11.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. veľkokapacitný kontajner 321.18 € 14.11.2012 28.11.2012 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Spotreba vody KD 44.96 € 19.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Spotreba vody KD 76.72 € 19.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Spotreba vody (Gregor, Bazelides) 19.84 € 19.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Spotreba vody cintorín 7.93 € 19.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Spotreba vody ihrisko 15.88 € 19.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Spotreba vody - Jastrabá 122 133.58 € 19.11.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor