Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-01-24
Format: 2018-01-24
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 292 Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom sklenárske práce - družstvo 12.95 € 23.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 293 Ictus Consulting s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica poskytnutie služby verejného odstarávania 600.00 € 24.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 294 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva základný kurz obsluhy kotlov V. triedy 180.00 € 24.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 295 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - dom smútku 0.00 € 28.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 296 Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístupová komunikácia k novostavbám rodinných domov" 800.00 € 28.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 297 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava poplatok za vyjadrenie 120.00 € 29.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 298 Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice plastové stoličky do MŠ 81.50 € 29.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 299 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 11/2017 9.70 € 30.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 300 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 12/2017 9.60 € 30.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 301 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 11/2017 162.98 € 30.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 302 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 11/2017 93.11 € 30.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 303 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 12/2017 92.48 € 30.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 259 Martin Adámek, Bahno-Príkopy 1285, 738 01 Frídek-Místek, ČR detské obliečky do MŠ 442.70 € 23.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 260 Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovska 19, 086 41 Ruslavice vlajka EU 21.80 € 23.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 261 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 51.78 € 26.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
400 019 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné "aktualizácií 2018" (zálohová faktúra) 27.60 € 26.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 262 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 10/2017 100.91 € 27.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 263 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 10/2017 10.50 € 27.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 264 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 10/2017 162.40 € 27.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 265 Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 09,10,11,12/2017 40.65 € 30.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor