Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-18
Format: 2020-01-18
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 030 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok - základný paušál 0.00 € 18.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 031 Meggy s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec školské pomôcky pre deti v HN 199.20 € 18.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 032 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk 112.39 € 19.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 033 AQUA trade Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen rozbor pitnej vody - fyzikálna chémia a mikrobiológia 99.90 € 19.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 034 Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 vyťaženie a priblíženie dreva 530.80 € 21.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 036 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 B.Bystrica cement, betónová oceľ 313.56 € 03.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 037 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vývoz veľkokapacitných kontajnerov 8ks (uloženie odpadu na skládku, ekologický poplatok, prevádzka vozidla, prenájom VKK) 1,196.58 € 04.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 038 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vývoz veľkokapacitného kontajnera (uloženie odpadu na skládku, ekologický poplatok, prevádzka vozidla, prenájom VKK) 134.94 € 07.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 035 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 strava pre deti v HN za marec 2014 248.69 € 01.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 039 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 746.17 € 07.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 040 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Pevná linka + internet za 03/2014 64.90 € 08.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 041 Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 103.86 € 07.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 042 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky za 03/2014 203.59 € 09.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 043 Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava slovgram - verejný rozhlas 33.50 € 11.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 044 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava elektrický sporák MORA 200.00 € 14.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 045 Uni-AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica nerezový 2-drez 310.80 € 16.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 046 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra ročné poplatky za používanie SW 509.86 € 17.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 047 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok - základný paušál 0.00 € 28.04.2014 11.06.2014 Stiahnuť súbor
500 048 PK-Systems, spol. s r.o., SNP 122, 965 01 Žiar nad Hronom Vyhotovenie bezpečnostného projektu v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. 192.00 € 30.04.2014 11.06.2014 Stiahnuť súbor
500 049 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 strava pre deti v HN za apríl 2014 205.37 € 06.05.2014 11.06.2014 Stiahnuť súbor