Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-12-12
Format: 2019-12-12
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 072 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica obrubníky, cement 494.17 € 05.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 073 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 03/2017 78.48 € 06.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 074 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 03/2017 556.19 € 06.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 075 ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01 práce s JCB 420.00 € 06.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 076 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica palety (dobropis) -88.56 € 07.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 077 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica kamenivo 0-4 52.94 € 07.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 078 MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava materiál - rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ 330.93 € 06.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 079 MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava materiál - rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ 45.55 € 06.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 080 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 10.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 081 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 219.95 € 10.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 082 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,244.12 € 10.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 083 Svetlux, s.r.o., 962 04 Kriváň 144 elektroinštalačný materiál (rekonštrukcia WC toaliet v ZŠ s MŠ) 116.31 € 13.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 084 Milan Švec, Jastrabá 155, 967 01 Kremnica maliarske a natieračské práce v ZŠ s MŠ 345.00 € 13.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 085 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 20.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 086 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 456.00 € 19.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 087 Jozef Smrhola - Olymp, Madarovska 145, 935 87 Santovka vlajky 66.00 € 21.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 088 MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava materiál - rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ 604.60 € 21.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 089 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok sadenice (borovica lesná, smrek obyčajná) 173.32 € 24.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 090 Richard Krajčík, Trubín č. 97, 966 23 Lovčica - Trubín Bezpečnostný projekt 70.00 € 25.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 056 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica tvárnice (pred COOP Jednotou) 430.40 € 20.03.2017 03.04.2017 Stiahnuť súbor