Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-20
Format: 2020-01-20
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 010 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - preplatok (kultúrny dom) -101.29 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok (garáž) 3.04 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - preplatok (kancelárie) -40.08 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok (VS) 47.67 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - preplatok (VS Močarany) -4.09 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 015 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 strava pre deti v HN za január 2014 215.19 € 06.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 016 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 01/2014 203.59 € 07.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 017 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 810.67 € 07.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 018 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Pevná linka + internet za 01/2014 68.21 € 07.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 019 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 verejné použitie hudobných diel 14.28 € 17.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 020 Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 143.80 € 17.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok - základný paušál 0.00 € 18.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 022 Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza tonery do tlačiarí 19.11 € 13.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 023 DATASUN s.r.o., ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce poplatok za doménu - jastraba.eu 38.64 € 28.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 024 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 strava pre deti v HN za február 2014 130.68 € 04.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 025 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, Kremnica termostat na akumulačné pece 33.91 € 04.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 026 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Pevná linka + internet za 02/2014 65.56 € 10.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 027 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 733.52 € 10.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 028 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky za 02/2014 187.59 € 10.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 029 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 prenájom telocvične (december 2013 + január, február 2014) - futbalisti 112.00 € 12.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor