Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-12-08
Format: 2019-12-08
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 093 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 04/2017 107.88 € 28.04.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 094 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 04/2017 11.20 € 28.04.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 095 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 04/2017 112.52 € 28.04.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 096 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 04/2017 30.00 € 02.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 097 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera (dom smútku) 163.68 € 02.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 098 Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom zrkadlo (wc toalety ZŠ s MŠ) 29.84 € 02.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 099 KVIP s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24, 903 01 Senec dlažba, obklad (rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ) 467.95 € 02.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 100 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 03.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 101 Pavol Sivok, Jastrabá 102 práce za rekonštrukciu WC toaliet v ZŠ s MŠ 2,423.00 € 04.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 102 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 04/2017 83.00 € 05.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 103 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 835.41 € 09.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 104 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica kamenivo 237.61 € 09.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 105 MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava materiál - rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ 131.95 € 09.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 106 MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava materiál - rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ 42.40 € 09.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 107 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 04/2017 423.59 € 09.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 108 Ing. Pavol Kapráľ-KAPA AUDIO, Mlynská 977/15, 067 81 Belá nad Cirochou halogénový reflektor so stojanom 44.98 € 10.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 109 Martin Michalík - ANP, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom materiál (el. prípojka z domu smútku) 211.27 € 12.05.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 069 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 prenájom telocvične (futbalisti) 72.00 € 03.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 070 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 397.63 € 05.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 071 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 03/2017 30.00 € 05.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor