Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-19
Format: 2020-01-19
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia + vianočná výzdoba 285.83 € 09.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 11/2013 177.99 € 10.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 strava pre deti v HN za december 2013 179.80 € 11.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - koniec roka v účtovníctve 10.00 € 19.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. veľkokapacitný kontajner 143.76 € 17.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 216.00 € 19.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica predbežné overenie účtovníctva obce za rok 2013 240.00 € 19.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 12/2013 65.90 € 08.01.2014 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 778.30 € 10.01.2014 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Štefan Kubík, Ihráč 115 činnosť OLH za rok 2013 400.00 € 10.01.2014 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2013 55.74 € 21.01.2014 22.01.2014 Stiahnuť súbor
500 001 Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza tonery do tlačiarní 35.41 € 07.01.2014 03.02.2014 Stiahnuť súbor
500 002 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky za 12/2013 155.59 € 10.01.2014 03.02.2014 Stiahnuť súbor
500 003 Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom demontáž vianočnej výzdoby 134.84 € 14.01.2014 03.02.2014 Stiahnuť súbor
500 004 Školská, Jastrabá 188 Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 01,02,03/2014 32.25 € 14.01.2014 03.02.2014 Stiahnuť súbor
500 005 Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov kancelárske potreby 111.00 € 17.01.2014 03.02.2014 Stiahnuť súbor
500 006 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok - základný paušál 0.00 € 20.01.2014 03.02.2014 Stiahnuť súbor
500 007 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok (šatne ihrisko) 12.14 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - preplatok (dom smútku) -26.12 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 009 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok (verejné osvetlenie) 11.69 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor