Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-19
Format: 2020-01-19
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 10/2013 66.40 € 08.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 744.38 € 08.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - polyfunkčný dom 81.76 € 15.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - Jastrabá 130 24.12 € 15.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - Kultúrny dom 93.82 € 15.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - Jastrabá 227 25.46 € 15.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - ihrisko 32.17 € 15.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - dom smútku 0.00 € 15.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica vodné a stočné - cintorín 9.38 € 15.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska hnacie koleso na štiepkovačku 84.36 € 19.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Dušan Reiter, Horná Ves zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 66.38 € 19.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
AGP s.r.o., Na Vartičke 2, 965 01 Ladomerská Vieska obklad na autobusovú zastávku 36.00 € 07.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
SV - Elektro, s.r.o., Š. Moyzesa 436/34, 965 01 Žiar nad Hronom revízna správa pre obecný byt 45.00 € 20.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. veľkokapacitný kontajner 211.33 € 21.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora Antivírus NOD 32 45.40 € 22.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina kontrola odberného miesta, Jastrabá 189 36.80 € 27.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava obecné noviny rok 2014 52.00 € 04.12.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 strava pre deti v HN za november 2013 225.87 € 05.12.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 1,145.21 € 06.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 11/2013 64.91 € 09.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor