Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-24
Format: 2020-01-24
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 136 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 55.78 € 31.05.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 137 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 05/2017 30.00 € 01.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 138 Michal Dlouhý, Skrípov 57, 798 52 Konice totálny herbicíd Roundup Flex 5l 73.65 € 01.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok (Pošta Partner) 16.00 € 02.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 140 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 05/2017 78.70 € 05.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 141 Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 ťažba, zalesňovanie, prerezávka 1,474.34 € 05.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 142 Peter Vrták-PREZAM, Lovčica-Trubín 293, 966 23 materiál - rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ 708.47 € 05.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 143 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 05/2017 484.79 € 08.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 144 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica kamenivo 16-22 57.29 € 08.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 145 Unimat spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza materiál - vodovodná prípojka 67.91 € 12.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 146 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 890.73 € 12.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 147 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - Zákonník práce po novele 11.20 € 14.06.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 148 KREMPEK s.r.o., P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica oslavy obce (občerstvenie) 114.05 € 25.05.2017 28.06.2017 Stiahnuť súbor
500 128 Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava inzercia - oslavy obce 180.00 € 22.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 129 312.65 plakety a diplomy oceneným pri príležitosti výročia obce a školy 312.65 € 22.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 130 Supertaxi-Whitetaxi s.r.o., Jánošíková 40068/1, Prievidza prenájom atrakcií (nafukovacia šmýkaľka, elektrické autíčka) - oslavy obce a školy 500.00 € 23.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 131 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - pri autobusovej zastávke ZŠ 220.27 € 24.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 132 Ivan Čillík, Zlatá ulica 634/18, 967 01 Kremnica fotografické služby - oslavy obce a školy 140.00 € 31.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 133 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 05/2017 14.60 € 31.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 134 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 05/2017 143.84 € 31.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor