Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-18
Format: 2020-01-18
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 039 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 746.17 € 07.04.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 092 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 828.03 € 07.07.2014 29.07.2014 Stiahnuť súbor
500 105 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 744.81 € 08.08.2014 30.09.2014 Stiahnuť súbor
500 151 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,153.06 € 07.11.2014 12.11.2014 Stiahnuť súbor
500 180 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 784.41 € 08.12.2014 08.01.2015 Stiahnuť súbor
500 037 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 704.62 € 09.03.2015 14.04.2015 Stiahnuť súbor
500 070 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 665.80 € 11.05.2015 18.05.2015 Stiahnuť súbor
500 089 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,014.65 € 08.06.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 119 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 615.42 € 06.08.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 172 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 907.14 € 09.11.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor
500 204 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 764.50 € 07.12.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor
500 030 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 753.34 € 08.02.2016 11.02.2016 Stiahnuť súbor
500 048 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 746.73 € 07.03.2016 15.03.2016 Stiahnuť súbor
500 088 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,023.42 € 05.05.2016 24.05.2016 Stiahnuť súbor
500 112 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 689.71 € 09.06.2016 20.06.2016 Stiahnuť súbor
500 156 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 664.69 € 08.08.2016 22.08.2016 Stiahnuť súbor
500 183 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 655.72 € 09.09.2016 30.09.2016 Stiahnuť súbor
500 214 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 1,025.39 € 10.10.2016 24.10.2016 Stiahnuť súbor
500 231 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 798.57 € 10.11.2016 18.11.2016 Stiahnuť súbor
500 258 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 820.32 € 08.12.2016 15.12.2016 Stiahnuť súbor