Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-02-17
Format: 2020-02-17
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. Technické služby vrecia 110 l 77.77 € 20.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. Technické služby-110 l nádoba 733.85 € 20.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Mz trade, s.r.o., Priemyselna 1, 965 01 Ladomerská Vieska Mz trade, s.r.o. 667.90 € 22.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky Le Cheque dejeuner 204.80 € 22.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Juraj Ballek , Trieda Hradca Králové 34, 974 01 Banská Bystrica Juraj Ballek - ošetrenie SW 43.50 € 31.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom Ernest Minár - EBON - oprava verejného osvetlenia 68.06 € 31.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
GEO DVA a.s., pracovisko Prievidza, Mišíkova 26 GEO DVA a.s.-geometrický plán 300.00 € 21.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby, a.s. Žiar nad Hronom Technické služby - 110 l vrecia 22.24 € 06.09.2012 12.09.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby, a.s. Žiar nad Hronom Technické služby - 110 l nádoba 739.45 € 06.06.2012 12.09.2012 Stiahnuť súbor
Ladce Betón s.r.o. betón 777.49 € 04.09.2012 20.09.2012 Stiahnuť súbor
Branislav Minka - BRAMIKOM Antivírus NOD 32, DDRAM 1G, servis 138.31 € 13.09.2012 20.09.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Prevádzka vozidla, prestoje a manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom, uloženie odpadu na skládku 237.11 € 18.09.2012 20.09.2012 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka + internet za 07/2012 68.59 € 18.09.2012 20.09.2012 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s. Pevná linka + internet za 08/2012 69.91 € 18.09.2012 20.09.2012 Stiahnuť súbor
Ernest Minár-EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom Oprava verejného osvetlenia 425.20 € 02.10.2012 17.10.2012 Stiahnuť súbor
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica Materiál na polyfunkčný dom Jastrabá č. 122 353.04 € 01.10.2012 17.10.2012 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 09/2012 70.38 € 04.10.2012 17.10.2012 Stiahnuť súbor
Školská, Jastrabá 188 Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 10,11,12/2012 38.55 € 05.10.2012 17.10.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Technické služby - 110 l nádoba 795.01 € 05.10.2012 17.10.2012 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Technické služby - 110 l vrecia 19.66 € 05.10.2012 17.10.2012 Stiahnuť súbor