Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-12-16
Format: 2018-12-16
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 307 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva dokumentácia CO 50.00 € 01.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 308 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - kultúrny dom (bývalý Presso Bar) 0.00 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 309 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - kultúrny dom 75.79 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 310 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - cintorín 9.97 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 311 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - ihrisko 26.98 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 312 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - polyfunkčný dom 74.46 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 313 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - pri autobusovej zastávke ZŠ 19.99 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 314 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 315 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 11/2017 (ocú, pošta) 78.48 € 05.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 316 DOPO Potraviny cez internet, Ludmarská 3, 040 01 Košice Orion vianočná kolekcia 149.94 € 07.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
400 021 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 11/2017 (zálohová faktúra) 416.79 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 317 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 11/2017 0.00 € 07.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 318 STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica preprava materiálu (štrkodrva) 442.36 € 08.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 319 DIVADLO POD BALKÓNOM, Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica) divadelné predstavenie (Mikuláš) 390.00 € 11.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 320 Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 157.39 € 11.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 321 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 848.20 € 11.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 322 Jasenský Jozef, Práce s plošinou, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom montážna plošina (výzdoba - vianočný stromček) 158.40 € 13.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 323 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica drvené kamenivo na posyp MK 87.40 € 18.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 324 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 282 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 856.64 € 10.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor