Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-20
Format: 2020-01-20
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
2011626 Peter Minich - PEMIPO Faktúra za hnedé uhlie pre ZŠ s MŠ 14,607.80 € 18.08.2011 25.10.2011 Stiahnuť súbor
2011/13 Ing. Peter Vojtko AP Consulting Faktúra od AP Consultng 1,350.00 € 14.10.2011 25.10.2011 Stiahnuť súbor
1 Viac partnerov Viac faktúr 0.00 € 25.01.2012 25.01.2012 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá Strava pre deti v hmotnej núdzi (január 2012) 114.75 € 13.02.2012 Stiahnuť súbor
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu (január 2012) 769.85 € 13.02.2012 Stiahnuť súbor
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Udržba ciest (január 2012) 250.80 € 13.02.2012 Stiahnuť súbor
NICHOLTRACKT s.r.o NICHOLTRACKT 849.60 € 21.02.2012 12.03.2012 Stiahnuť súbor
Effe s.r.o Zimná údržba 221.40 € 29.03.2012 Stiahnuť súbor
Ing. Margaréta Klimová Ekonomické práce 2,550.00 € 06.04.2012 Stiahnuť súbor
Jozef Smrhola - Olymp Erb , Št. znak, Tabuľa 209.19 € 06.04.2012 Stiahnuť súbor
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. Uverejnenie inzeranta v zozname Slovenský telefónny 2012 119.40 € 06.04.2012 Stiahnuť súbor
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. 110l nádoba 829.71 € 09.04.2012 Stiahnuť súbor
Veolia voda, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Veolia Voda 108.18 € 09.04.2012 Stiahnuť súbor
Telecom Faktúra za služby pevnej siete 132.70 € 09.04.2012 Stiahnuť súbor
Juraj Ballek Ošetrenie SW 54.00 € 12.04.2012 Stiahnuť súbor
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Jedálne kupóny 216.39 € 12.04.2012 Stiahnuť súbor
SSE a.s., IČO: 36 403 008, DIČ 2020106682 Dodávka a distribúcia elektriny 10.17 € 12.04.2012 Stiahnuť súbor
Advokátska kancelária JUDr. Alexandry Korbeľovej Odmena za prevzatie veci a vypracovanie návrhu na exekúciu - dlžník ERB Solar 1-5 s.r.o. 340.03 € 24.04.2012 Stiahnuť súbor
Vladimir Fehérpataky, Hliník nad Hronom, SNP 119 Vladimir Fehérpataky - Faktúra za štrk 150.90 € 10.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor
Horizon s.r.o. Prešov, Francisciho 21, 080 01 Prešov Horizon s.r.o. - Kancelárske potreby 131.46 € 15.08.2012 05.09.2012 Stiahnuť súbor