Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-20
Format: 2020-01-20
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vývoz veľkokapacitného kontajnera 191.64 € 28.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
500 150 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. vývoz veľkokapacitného kontajnera 484.76 € 06.11.2014 12.11.2014 Stiahnuť súbor
500 164 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 163.20 € 14.11.2014 04.12.2014 Stiahnuť súbor
500 168 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 208.67 € 24.11.2014 04.12.2014 Stiahnuť súbor
500 058 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 505.19 € 23.04.2015 06.05.2015 Stiahnuť súbor
500 072 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 170.70 € 18.05.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 125 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 183.67 € 24.08.2015 24.09.2015 Stiahnuť súbor
500 180 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 186.33 € 16.11.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor
500 187 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 184.84 € 23.11.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor
500 202 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 220.95 € 07.12.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor
500 040 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 198.04 € 22.02.2016 23.02.2016 Stiahnuť súbor
500 137 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 225.06 € 11.07.2016 11.07.2016 Stiahnuť súbor
500 150 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 176.13 € 03.08.2016 22.08.2016 Stiahnuť súbor
500 202 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 381.27 € 30.09.2016 14.10.2016 Stiahnuť súbor
500 070 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 397.63 € 05.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 081 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera 219.95 € 10.04.2017 28.04.2017 Stiahnuť súbor
500 063 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz 5ks veľkokapacitných kontajnerov, uloženie odpadu na skládku, ekologický poplatok 659.60 € 04.04.2016 11.04.2016 Stiahnuť súbor
500 121 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. vývoz 2ks veľkokapacitných kontajnerov, uloženie odpadu na skládku, ekologický poplatok 328.84 € 22.09.2014 30.09.2014 Stiahnuť súbor
500 080 Ing. Ján Víťazka, Trubín 87, 966 23 Lovčica - Trubín vyúčtovanie znalečného 102.65 € 26.05.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
500 010 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina vyúčtovanie elektriny (TJ) -43.16 € 18.01.2016 08.02.2016 Stiahnuť súbor