Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-19
Format: 2020-01-19
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 307 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva dokumentácia CO 50.00 € 01.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 022 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 01/2017 117.16 € 31.01.2017 31.01.2017 Stiahnuť súbor
500 040 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 02/2017 139.20 € 28.02.2017 03.03.2017 Stiahnuť súbor
500 067 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 03/2017 167.04 € 31.03.2017 03.04.2017 Stiahnuť súbor
500 095 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 04/2017 112.52 € 28.04.2017 25.05.2017 Stiahnuť súbor
500 104 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 05/2016 79.46 € 31.05.2016 20.06.2016 Stiahnuť súbor
500 134 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 05/2017 143.84 € 31.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 124 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 06/2016 158.92 € 30.06.2016 11.07.2016 Stiahnuť súbor
500 154 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 06/2017 172.84 € 30.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 221 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 08/2017 31.90 € 31.08.2017 11.09.2017 Stiahnuť súbor
500 199 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 09/2016 121.80 € 30.09.2016 30.09.2016 Stiahnuť súbor
500 243 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 09/2017 162.40 € 29.09.2017 20.10.2017 Stiahnuť súbor
500 221 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 10/2016 107.88 € 27.10.2016 28.10.2016 Stiahnuť súbor
500 264 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 10/2017 162.40 € 27.10.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 245 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 11/2016 124.70 € 30.11.2016 05.12.2016 Stiahnuť súbor
500 301 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 11/2017 162.98 € 30.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 269 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 12/2016 81.20 € 19.12.2016 30.12.2016 Stiahnuť súbor
500 326 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 12/2017 138.62 € 21.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 153 ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01 doprava za dovoz šamotových tehiel 71.04 € 07.11.2014 12.11.2014 Stiahnuť súbor
500 193 ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01 dovoz panelov a práce so žeriavom 219.76 € 26.11.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor