Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-12-08
Format: 2019-12-08
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 172 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 838.88 € 14.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 204 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 824.74 € 11.08.2017 22.08.2017 Stiahnuť súbor
500 229 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 779.25 € 11.09.2017 29.09.2017 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l vrecia priesvitné 11.23 € 11.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
500 085 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 1100 l nádoba (pri školskej jedálni) 50.00 € 03.07.2014 10.07.2014 Stiahnuť súbor
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s. 110l nádoba 829.71 € 09.04.2012 Stiahnuť súbor
500 101 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec 2x zásobník na toaletný papier + toaletný papier kartón 78.00 € 02.07.2015 13.08.2015 Stiahnuť súbor
Merkur Slovakia s.r.o., A.Kmeťa 1530, 965 01 Žiar nad Hronom AJ traktor záhr.AJ 102/22HP 3,209.20 € 19.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
500 048 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava aktivácia telefón 10.99 € 06.03.2017 20.03.2017 Stiahnuť súbor
500 203 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina aktualizácia 2017 27.60 € 03.10.2016 14.10.2016 Stiahnuť súbor
500 208 Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111 aktualizácia antivírusového programu eset na 3 počítače 93.40 € 21.12.2015 03.02.2016 Stiahnuť súbor
500 191 MRP-COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská aktualizácia MRP 26.22 € 20.09.2016 30.09.2016 Stiahnuť súbor
500 143 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina Aktualizácie zákonov 2016 55.20 € 01.10.2015 21.10.2015 Stiahnuť súbor
500 267 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina Aktualizácie zákonov 2018 0.00 € 02.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora Antivírus NOD 32 45.40 € 22.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Branislav Minka - BRAMIKOM Antivírus NOD 32, DDRAM 1G, servis 138.31 € 13.09.2012 20.09.2012 Stiahnuť súbor
500 271 TONDASTAV s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica asfaltérske práce 720.00 € 21.12.2016 30.12.2016 Stiahnuť súbor
500 184 TONDASTAV s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica asfaltovanie miestnej komunikácie (Na Vŕšku) 5,439.00 € 12.09.2016 30.09.2016 Stiahnuť súbor
500 188 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 198.00 € 29.12.2014 08.01.2015 Stiahnuť súbor
500 175 Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 180.00 € 11.11.2015 11.12.2015 Stiahnuť súbor