Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-02-17
Format: 2020-02-17
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
500 270 PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina "PORADCA 2018" 0.00 € 13.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
500 126 Bins s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra 110 l kontajner - kukanádoba (nákup 20 ks) 528.00 € 24.08.2015 24.09.2015 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 1,190.84 € 07.12.2012 17.01.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 759.56 € 11.01.2013 12.02.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 611.24 € 12.02.2013 13.02.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 700.65 € 12.03.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 734.82 € 10.05.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 1,136.96 € 07.06.2013 29.10.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 792.53 € 08.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 753.70 € 05.09.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 744.38 € 08.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 1,145.21 € 06.12.2013 22.01.2014 Stiahnuť súbor
500 017 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 810.67 € 07.02.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 027 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 733.52 € 10.03.2014 29.04.2014 Stiahnuť súbor
500 051 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 782.76 € 09.05.2014 11.06.2014 Stiahnuť súbor
500 079 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 1,139.04 € 09.06.2014 10.07.2014 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 763.55 € 10.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 800.57 € 08.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 854.09 € 08.10.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 778.30 € 10.01.2014 22.01.2014 Stiahnuť súbor