Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-20
Format: 2020-01-20
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 170 Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov kancelárske potreby 112.11 € 10.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 171 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 06/2017 515.39 € 11.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 173 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 174 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica materiál - údržba obce, vodovod IBV 501.89 € 19.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 149 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 150 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement, vápno 16.80 € 21.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 151 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk 178.43 € 23.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 152 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera (dom smútku) 184.77 € 26.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 153 JOBA - ZH s.r.o., Priemyselná 815/6, 965 01 Ladomerská Vieska zapožičanie vibračnej dosky 40.00 € 29.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 154 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 06/2017 172.84 € 30.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 155 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 06/2017 13.70 € 30.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 156 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 06/2017 131.67 € 30.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 157 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 60.28 € 30.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 159 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 06/2017 (obecný úrad, pošta Partner) 78.48 € 04.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 161 Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A údržba - asfalt (prístupová cesta na faru a k J. Šimonovi) 282.23 € 03.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 164 Školská, Jastrabá 189, 967 01 Kremnica príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 04,05,06/2017 32.25 € 06.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 165 Školská, Jastrabá 189, 967 01 Kremnica príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 07,08,09/2017 32.25 € 06.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 167 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk 35.42 € 10.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 169 Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica cateringové služby - oslavy obce 240.00 € 10.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 172 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, ekologický poplatok 838.88 € 14.07.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor