Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-10-20
Format: 2019-10-20
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 330 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina preplatok - verejné osvetlenie -0.91 € 27.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 331 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 12/2017 30.00 € 02.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 332 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 79.37 € 03.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 304 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - poľnohospodárska budova 17.18 € 30.11.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 305 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 66.17 € 30.11.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 306 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 11/2017 30.00 € 01.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 307 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva dokumentácia CO 50.00 € 01.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 308 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - kultúrny dom (bývalý Presso Bar) 0.00 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 309 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - kultúrny dom 75.79 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 310 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - cintorín 9.97 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 311 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - ihrisko 26.98 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 312 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - polyfunkčný dom 74.46 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 313 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - pri autobusovej zastávke ZŠ 19.99 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 314 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 315 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 11/2017 (ocú, pošta) 78.48 € 05.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 316 DOPO Potraviny cez internet, Ludmarská 3, 040 01 Košice Orion vianočná kolekcia 149.94 € 07.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
400 021 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 11/2017 (zálohová faktúra) 416.79 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 317 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 11/2017 0.00 € 07.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 318 STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica preprava materiálu (štrkodrva) 442.36 € 08.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 319 DIVADLO POD BALKÓNOM, Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica) divadelné predstavenie (Mikuláš) 390.00 € 11.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor