Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-12-08
Format: 2019-12-08
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček - pracovný pomer a dojednanie mzdy 11.80 € 03.10.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá strava pre deti v HN za september 2013 137.79 € 04.10.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom vyspravenie výtlkov na miestnych komunikáciách asfaltovým betónom a pokládka 4,059.66 € 04.10.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba + 110 l vrecia 854.09 € 08.10.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Obec Ihráč verejné osvetlenie Ihráč - Píla 10.48 € 22.01.2014 15.01.2014 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 09/2013 190.79 € 09.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 09/2013 64.81 € 09.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Jozef Grofčík, Jastrabá 205 murárske práce na autobusovej zastávke 420.00 € 15.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska výroba hriadele na štiepkovací stroj 144.00 € 16.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Meggy s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec školské pomôcky pre deti v HN 132.80 € 17.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Školská, Jastrabá 188 Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 10,11,12/2013 32.25 € 18.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. veľkokapacitný kontajner 1,511.53 € 17.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Stavi Trans s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica dodanie materiálu - štrk a preprava 150.66 € 23.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 126.49 € 29.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava obecné noviny 52.00 € 04.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska náboj na ozub.kolesá - štiepkovačka 73.20 € 05.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
ARIAN-SK, Dolná Trnovská 43/85, Žilina licenčný poplatok za softwar - cintorín 100.91 € 17.09.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom vyspravenie výtlkov na miestnych komunikáciách asfaltovým betónom AC8 1,240.46 € 04.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky za 10/2013 203.59 € 07.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 strava pre deti v HN za október 2013 153.00 € 07.11.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor