zapožičanie vibračnej dosky

Číslo faktúry/objednávky: 
500 153
Partner: 
JOBA - ZH s.r.o., Priemyselná 815/6, 965 01 Ladomerská Vieska
Príloha: 
Čiastka: 
40 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.06.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017