zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska

Číslo faktúry/objednávky: 
500 329
Partner: 
Dušan Reiter, Horná Ves 44/E, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
66.38 €
Dátum doručenia/odoslania: 
27.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018