vývoz veľkokapacitného kontajnera (dom smútku)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 152
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
184.77 €
Dátum doručenia/odoslania: 
26.06.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017