výkon BTS a OPP, PZS za 11/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 306
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017