vodné - polyfunkčný dom

Číslo faktúry/objednávky: 
500 312
Partner: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
74.46 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017