vodné - poľnohospodárska budova

Číslo faktúry/objednávky: 
500 304
Partner: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
17.18 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017