vodné - dom smútku

Číslo faktúry/objednávky: 
500 295
Partner: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
28.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 30/11/2017