údržba - asfalt (prístupová cesta na faru a k J. Šimonovi)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 161
Partner: 
Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A
Príloha: 
Čiastka: 
282.23 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017