strava pre deti v hmotnej núdzi za 10/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 262
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
100.91 €
Dátum doručenia/odoslania: 
27.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 13/11/2017