sklenárske práce - družstvo

Číslo faktúry/objednávky: 
500 292
Partner: 
Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
12.95 €
Dátum doručenia/odoslania: 
23.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 30/11/2017